Dzisiaj jest:  Niedziela, 3 Maj 2015
Marketing w hotelarstwie J.Piasta
Marketing usług hotelarskich
Marketing w hotelarstwie
Menu
 

Ta książka podpowie Ci
- jak w praktyce być lepszym od konkurencji.
Z tej książki nauczysz się
- jak robić skutecznie hotelowy marketing
oraz jak pozyskiwać i utrzymać klientów.
Jeżeli jesteś hotelarzem - ta wiedza przyda Ci się w pracy,
jeśli jesteś uczniem lub studentem - naucz się tego, by być skutecznym
gdy już zaczniesz pracę w hotelarstwie.

Drogi, potencjalny Czytelniku

Marketing usług hotelarskich to materia, która w praktyce decyduje o sukcesie lub porażce każdego przedsiębiorstwa hotelowego. Tworzą ją zarówno pracownicy sprzedaży, jak i recpecjoniści, pokojowe czy personel kuchni. Marketing hotelu "robią" wszyscy swoją codzienną pracą. To fakt.
Ale największa odpowiedzialność spoczywa na kierownictwie i pracownikach odpowiedzilanych bezpośrednio za marketing i sprzedaż.
Jak mówi autor podręcznika:

Można mieć słabe wyniki i pustki mimo zainwestowanych milionów i "oferty najlepszej na rynku".
A można mieć hotel popularny i mający dobre wyniki, mimo że konkurencja oferuje więcej.
Każdy obiekt może zdobyć renomę i wiernych klientów a w efekcie
: dobre wyniki finansowe.

To prawda.
"Marketing usług hotelarskich opisany w sposób przystępny, praktyczny i bogato ilustrowany przykładami z praktyki" - to celny opis ksiażki. Zarówno książkę, jak i dedykowany do niej zeszyt ćwiczeń można kupić za pośrednictwem naszej strony.
Zapraszamy.

 

O podręczniku

Prof. dr hab. Anna Konieczna-Domańska
Szkoła Główna Handlowa
Katedra Turystyki

"Jest to pierwsze i jedyne od wielu lat kompleks- owe spojrzenie na tematykę marketingu i sprze- daży we współczesnym hotelarstwie. Napisany dobrym językiem podręcznik na 400 stronach przystępnie prezentuje kolejne treści, ilustrując teorię mnóstwem przykładów z życia.
Trzeba odnotować, że książkę czyta się jak cie- kawy wykład - co jest rzadkością wśród polskich podręczników, napisanych zwykle dętym i znie- chęcającym do lektury językiem. Dodatkowo, przykłady pozwalają łatwiej zrozumieć sens nie zawsze łatwej teorii.
Kolejnym wartym odnotowania faktem jest, że to jedyny na polskim rynku wydawniczym podrę- cznik, który nie koncentruje się na samym mar- ketingu ale pokazuje go w kontekście organizacji hotelu, procesów decyzji strategicznych, plano- wania i zarządzania operacyjnego. Kładzie też nacisk także na aspekt ludzki hotelarstwa, poś- więcając miejsce pracownikom, budowaniu zes- połu, kierownikom i klientom - w budowaniu marketingu hotelu i skutecznej komunikacji. Jako jedyny nazywa i opisuje takie zjawiska jak goś- cinność, czy jakość i jej certyfikacja. W efekcie, lektura podręcznika pozwala lepiej zrozumieć hotelarstwo."

Zeszyt ćwiczeń

Przygotowany został z myślą przede wszyst- kim o uczniach klas hotelarskich szkół ponadgim- nazjalnych. Równie chętnie kupują go także stu- denci i hotelarze. Pozwala bowiem w wygodny sposób sprawdzić i zweryfikować swoją wie- dzę z zakresu marketingu usług hotelarskich. Zeszyt ćwiczeń stanowi znakomite uzupełnie- nie podręcznika.

Marketing usług hotelarskich
Szczegółowe cele kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Już blisko 3,5 tys. egzem- plarzy podręcznika trafiło w ręce czytelników od rozpoczęcia sprzedaży. Praktycznie bez reklamy.

© 2007-2013 Jacek Piasta
Marketing w hotelarstwie
Marketing usług hotelarskich
 
Projekt & cms: www.zstudio.pl